30 november 2018, van 10:00 tot 12:00, Verenigingsgebouw Doopsgezinde Gemeente | Verenigingsgebouw Doopsgezinde Gemeente

Ouderenbijeenkomst

Met Sybrig Sytsma (fractielid) en Pieter de Haan.

De thema’s die worden besproken zijn: het raadsakkoord en het centrumplan.