25 januari, van 10:00 tot 12:00, Kerkstraat 36, Heerenveen | Kerkstraat 36, Heerenveen

Seniorenbijeenkomst

Aan de PvdA senioren Heerenveen
Beste partijgenoten,

Allereerst een gezond, liefdevol en strijdbaar 2019.
De werkgroep PvdA senioren pakt de draad weer op.

We organiseren op vrijdagochtend 25 januari a.s. een bijeenkomst “over ouder
worden en de zorg” . Spreker is Erik de Groot.

Erik de Groot is oud-directeur van zorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen.
Hij verkent op 25 januari samen met de bezoekers “de ins en outs”van de ontwikkeling in
de zorg. Op jezelf blijven wonen met ondersteuning, het verpleeghuis en hoe “als het niet
meer lukt”.

Erik is tevens kandidaat Statenlid voor de PvdA en doet actief mee in de
verkiezingscampagne op weg naar de verkiezingen op 20 maart 2019.

Mogelijk kunnen we met hem een goede actie voeren voor een sterke
ouderenvertegenwoordiger in de Staten van Fryslân.

Kortom: interessant; kom gewoon langs op 25 januari 2019. Tijdstip 10.00 – 12.00
uur (zaal open 09.45 uur) en neem gerust je buren, vrienden of kennissen mee.

De bijeenkomst is in het verenigingsgebouw van de Doopsgezinde kerk.
De ingang van de zaal is aan de Kerkstraat 36 in Heerenveen.
De toegang is vrij; we vragen alleen een bijdrage voor de koffie en thee.

Met kameraadschappelijke groet namens de PvdA seniorengroep:
Joop van den Berg, tel. 0513-628487
Betty van der Ven, tel. 0513-681117
Huub Halbertsma, tel. 0513-688440

NB Vervoer nodig? Bel ons en we lossen het samen op.