Door op 1 februari 2015

1,2 miljoen voor stationsgebied Heerenveen

Raadslid Jurjen Meijer (PvdA) heeft maandag mondelinge vragen gesteld over het fietsprobleem bij het stationsgebied in Heerenveen. “Dit is al jaren een doorn in het oog van omwonenden en reizigers,” geeft Meijer aan. “De PvdA heeft de laatste jaren hier vaker aandacht voor gevraagd.”

Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zoals beter afgestemde verlichting en het verwijderen van ‘weesfietsen’. Vrijdag (23 februari) vond er nog zo’n opruimactie plaats. “Voor structurele oplossingen was er steeds geen geld,” geeft Meijer aan.

Een aantal weken geleden bracht de provincie een bericht naar buiten waarin € 6,5 miljoen werd toegezegd voor het stationsgebied van Leeuwarden. De PvdA wilde daarom weten of er ook geld beschikbaar was voor Heerenveen en stelde tijdens de raadsvergadering vragen aan B en W. Wethouder Broekhuizen gaf aan dat hiervoor € 1,2 miljoen beschikbaar is.

De PvdA hoopt dat ook de NS en Arriva een duit in het zakje willen doen. “Dan kunnen we de knelpunten op het station van Heerenveen adequaat aanpakken,” aldus Meijer.