Door op 11 augustus 2015

Alkmaar voorbeeld voor Heerenveen?

De PvdA wil weten of burgemeester Tjeerd van der Zwan bekend is met de situatie in Alkmaar. De voetbalwedstrijd tussen AZ en Ajax kon wel doorgaan omdat er afspraken waren gemaakt tussen alle partijen. Hierdoor was de inzet van de politie niet of beperkt nodig.

De burgemeester van Alkmaar vindt dat degene die een feestje geeft, ook zelf voor de veiligheid moet zorgen. De PvdA wil weten hoe burgemeester Van der Zwan tegen deze stelling aankijkt.

Tijdens de betoging op 7 augustus 2015 zou er ook sprake zijn geweest van bedreiging van één of meer vertegenwoordigers van de pers en het uiten van anti-semitische leuzen. “Wij willen uitleg van de burgemeester waarom hij niet onmiddellijk en zonder enig voorbehoud hiervan afstand heeft genomen”, aldus PvdA raadslid Roelf van der Woude.