21 december 2015

Arend Duiker overleden

Geschokt en aangeslagen zijn wij door het plotselinge overlijden van Arend Duiker (1945-2015). Arend heeft een lange periode van 16 jaar deel uitgemaakt van de PvdA raadsfractie in Heerenveen.

Naast verschillende functies in de partij heeft Arend als raadslid en fractievoorzitter met een onvermoeibare inzet zich ingespannen voor onze gemeenschap. Arend had een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en was zeer betrokken bij het wel en wee van de partij. De PvdA is hem veel dank verschuldigd voor zijn inbreng en kennis.

In het dagelijks leven was Arend docent maatschappijleer aan de OSG Sevenwolden in Heerenveen en aan het lyceum in Drachten. Na zijn pensionering was hij zeer actief als bestuurslid van de stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH).

Onze gedachten zijn bij Marie-José, kinderen en kleinkind. Wij wensen de familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur van de afdeling Heerenveen,
de wethouders en de raadsfractie van de PvdA