Door op 28 april 2016

Balans opmaken en vooruit kijken

In de rubriek ‘Raadslid in het nieuws’ van de Heerenveense Courant vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Roelof Offringa, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid.

Aan mij de eer om het spits af te bijten voor een nieuwe rubriek in de Heerenveense Courant. Allereerst een korte introductie. Mijn naam is Roelof Offringa, 39 jaar, getrouwd, vader van drie dochters en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. In het dagelijks leven werk ik als jurist bij de gemeente Leeuwarden. In de gemeenteraad ben ik actief in de commissie Algemene Zaken en de Auditcommissie.

Op dit moment zijn we halverwege de raadsperiode. Tijd om de balans op te maken, maar ook om vooruit te kijken. We zijn eind 2013 begonnen. De drie decentralisaties stonden nog voor de deur en de financiële positie van Heerenveen was ronduit slecht.

De financiële positie is inmiddels fors verbeterd en het einde van het financiële toezicht is in zicht. De decentralisaties zijn ingevoerd. De eerste resultaten lijken positief. De werkgelegenheid neemt toe, de Multifunctionele Buurtschool voor de Akkers wordt gerealiseerd, het Molenplein wordt opgeknapt en er wordt geïnvesteerd in Thialf en Sportstad. Bij Sportstad komt een (top)sport skeelerbaan, fierljepbanen, een skatepark, ruimte voor freerunning en een aantal beachvolleybalvelden.

Welke punten wil de Partij van de Arbeid de komende jaren nog realiseren? Gelet op de financiële positie, blijft enige behoedzaamheid wel geboden. We willen Heerenveen ook structureel gezond maken. Dat betekent dat er ook geld gereserveerd zal moeten worden voor het in de toekomst vervangen of renoveren van scholen en voor onderhoud van wegen en bruggen.

Belangrijke thema’s voor de Partij van de Arbeid zijn het armoedebeleid, sport en werkgelegenheid. Daarnaast willen we kijken naar mogelijkheden voor de WMO en de Himmelsjek, een vorm van ondersteuning bij huishoudelijke hulp. Het accommodatiebeleid bij sportverenigingen verdient ook aandacht. De Partij van de Arbeid is bekend met de knelpunten bij VV Akkrum, Heerenveense Boys en VV Heerenveen.

Mijn conclusie is dat er al flinke resultaten zijn geboekt. De komende jaren blijven we werken aan een gemeente waar het goed wonen en werken is en waar we de voorzieningen op peil houden. Heerenveen blijft volop in beweging!

Dit artikel verscheen op 27 april in de Heerenveense Courant. De foto is gemaakt door Linus Harms