Door Jelle Zoetendal op 23 september 2013

Beperk bezuiniging op het armoedebeleid

De PvdA wil dat de gemeente de bezuinigingen op het armoedebeleid beperkt. Dit naar aanleiding van Prinsjesdag. Voor het jaar 2014 heeft het kabinet 80 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding en 100 miljoen euro per jaar vanaf 2015. De PvdA wil niet dat dit geld wordt besteed aan andere doeleinden.Reden voor fractievoorzitter Jelle R. Zoetendal om hierover vragen te stellen aan het college. De PvdA wil weten om welke bedragen het voor de gemeente Heerenveen gaat en hoe het college de extra middelen denkt te gaan besteden.

“De lokale bezuinigingen op de kwijtschelding en de aanvullende ziektekostenverzekering AV Frieso staan volgens ons op gespannen voet met de bedoelingen van het kabinet”, aldus Jelle R. Zoetendal die aangeeft voor de begroting helderheid van het college te willen

Jelle Zoetendal

Jelle Zoetendal

De gemeente Heerenveen heeft prachtige dorpen en wijken en dat wil ik graag zo houden. Sterke scholen met goed onderwijs. Meer werk en goede sociale zekerheid. Mensen helpen een passende baan te vinden. Dat is wat ik wil! Iedere wijk en ieder dorp is uniek en vraagt zijn eigen aanpak. Daar zet ik mij samen

Meer over Jelle Zoetendal