Door Privé: Frank Roosenburg op 10 januari 2016

Betere werk- en leefomstandigheden van Heerenveense prostituees

Tijdens de raadsvergadering van 21 december jongstleden heeft de PvdA fractie zich uitgesproken voor een wijziging in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) die de werk- en leefomstandigheden van prostituees in Heerenveen moet verbeteren.

Het voorgaande beleid stond onder andere toe dat prostituees naast werken ook woonden op hun kleine bedompte kamertjes in de Munniksteeg. De veelal buitenlandse prostituees liepen hierdoor het risico op gezondheidsproblemen en verkeerden in een sociaal isolement. Naast het verbod op wonen in de kamertjes wordt ook de minimumleeftijd van prostituees verhoogd van 18 naar 21 jaar.

Deze en tal van andere aanpassingen in de APV zijn door de raadswerkgroep prostitutie onder voorzitterschap van de ChristenUnie als initiatiefvoorstel ingediend en door de raad unaniem aangenomen.

Privé: Frank Roosenburg

Privé: Frank Roosenburg

Woordvoerder economische zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, APV en bijzondere wetten, brandweer en rampenbestrijding, bestuurlijke samenwerking, dienstverlening, voorlichting en communicatie. Lid van de raadscommissie Algemene Zaken. Aanspreekpunt voor de wijk Heerenveen Noord en de dorpen Mildam en Katlijk.

Meer over Privé: Frank Roosenburg