Door op 16 november 2014

Blijven werken aan financieel herstel

De PvdA is positief over de gemeentelijke begroting voor 2015. Hierdoor is Heerenveen eerder uit de rode cijfers. Het ingezette beleid maakt dat de algemene reserve in 2017 al een positief saldo laat zien van 4,5 miljoen. De financiële positie blijft kwetsbaar.

“Eenmalige meevallers moeten daarom eerst worden gebruikt om de negatieve algemene reserve om te buigen”, aldus PvdA fractievoorzitter Roelof Offringa.

De PvdA heeft tijdens de behandeling van de begroting wel gepleit voor een extra impuls voor de afdelingen die de uitvoering van de drie decentralisaties verzorgen. Daar kampt men met ondercapaciteit. “Wie volgend jaar echt hulp of zorg nodig heeft, krijgt dat ook, maar dan moet de gemeente wel het personeel hebben om dat waar te maken”, aldus Offringa.

Het college van B&W was het hiermee eens en gaf aan met voorstellen te zullen komen. De begroting voor 2015 werd uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad aangenomen.