9 maart 2014

Brede samenwerking laat elk kind meedoen

De gemeente Heerenveen, het Jeugdcultuurfonds Friesland, het Jeugdsportfonds Friesland en Stichting Leergeld Heerenveen slaan de handen ineen. Samen zorgen zij ervoor dat Heerenveense kinderen uit minimagezinnen lid kunnen worden van een sportvereniging, deelnemen aan schoolactiviteiten en mee kunnen doen aan culturele activiteiten, zoals muziekles, zang of ballet. Donderdag 6 maart was het officiële startsein.

“Sporten, meegaan met schoolreisjes of muziek maken, ieder kind moet daar de kans voor krijgen.” Zegt Coby van der Laan, wethouder van de gemeente Heerenveen. “Het is voor kinderen niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Wij zorgen er samen voor dat zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid krijgen. De kosten mogen geen belemmering te zijn.”

Unieke samenwerking
Heerenveen is de eerste gemeente in Friesland waar fondsen en de gemeente met elkaar gaan samenwerken. Dat past in deze tijd, waarin gemeenten samenwerking zoeken met particuliere fondsen, middenstand en bedrijfsleven. De verschillende organisaties stellen elk middelen en mogelijkheden beschikbaar om meer kinderen mee te laten doen. De samenwerking tussen kinderfondsen, gemeente, middenstand en bedrijfsleven is uniek in Nederland.

Ondersteuning
De Rabobank Foundation ondersteunt de initiatieven die gericht zijn op jongeren en deelname aan cultuuractiviteiten. De Foundation heeft hiervoor een cheque van € 10.000,- overhandigd aan het Jeugdcultuurfonds Friesland. Voorzitter Georgette Jorritsma nam deze donderdag in ontvangst.

Alle Heerenveeners kunnen meedoen
Alle winkeliers, bedrijven en particulieren in Heerenveen kunnen dit initiatief ondersteunen. Daarnaast is er ook behoefte aan inwoners die zich als vrijwilligers in willen zetten.