Door Betty van der Ven op 13 juli 2016

Caparis

De sociale werkvoorziening Caparis is helaas de laatste tijd negatief in het nieuws. Zouden we het moeten hebben over de herstructurering van Caparis welke alle 8 deelnemende gemeenten hebben geaccordeerd, gaat het helaas over het op non actief zetten van directeuren, rechtszaken, nieuwe interim directeur, Raad van Commissarissen en ondernemingsraad.

Sinds de komst van de nieuwe directeur op 16 februari jl., die de herstructurering voortvarend zou oppakken is hier nog niets mee gebeurd. Caparis haalt elke dag de krant en dan alleen maar negatief. Maar het zou moeten gaan om 2400 werknemers van Caparis. Immers deze kwetsbare werknemers verdienen beter.

Maar de acht gemeenten zijn het onderling ook al niet meer met elkaar eens. De gemeente Smallingerland en Heerenveen hebben sinds 2 weken het vertrouwen in de RvC opgezegd. Daar zijn wij als PvdA het mee eens. We vinden het dan ook moedig dat ons college deze stap heeft gezet. Alhoewel er nu door de 6 andere gemeenten niet altijd even constructief naar deze stap wordt gekeken zou het hun sieren om dit alsnog te doen.

Wat is er toch aan de hand met de RvC?
In een bijeenkomst op 29 juni jl heeft de RvC te kennen gegeven dat zij het zat zijn, maar wat denkt de RvC dan van de werknemers die er werken, zij zijn het ook zat. In deze bijeenkomst werd door de RvC veel in de “ik” vorm gesproken. En de voorzitter kwam helaas niet aan het woord, dat is op zijn minst beschamend. Alles waar de RvC mee bezig is geweest, heeft tot nog toe negatief uitgepakt.

Zoals opeens een nieuwe directeur benoemen, hoewel er al twee directeuren waren die ook nog een assessment hadden afgelegd en meer dan bekwaam waren om de klus qua herstructurering te klaren.
Een kandidaat directeur mee laten doen met de sollicitatiegesprekken, hoewel deze zich te laat had gemeld voor de sollicitatieprocedure. Op wiens voordracht kon deze kandidaat opeens nog mee doen? Over transparantie gesproken! En deze kandidaat is nu de nieuwe directeur, u weet intussen hoe het met hem is afgelopen.
Een kandidaat voor de RvC die door de OR wordt voorgedragen en door deze RvC wordt afgewezen. Zou niet in het team van de RvC passen. De kandidaat van de OR die na het gesprek met de RvC 5 maanden niets meer hoort en opeens geconfronteerd wordt met de Ondernemerskamer.

En de ondernemingsraad wordt op diverse momenten niet serieus genomen, nieuw lid RvC en adviesrecht over het aanstellen van een interimbestuurder.

Wij, als PvdA, hopen dan ook dat met unanieme steun die op 1 juli jl. door de GR van Caparis van de 8 gemeenten is afgesproken de nieuwe interim directeur de ruimte krijgt om alle neuzen weer dezelfde kant uit te krijgen. Caparis heeft verbinders nodig.

Afgelopen zaterdag stond in de LC dat de RvC nu weer toenadering zoekt met de OR. Immers de RvC moet weten dat we een Wet op de Ondernemingsraad hebben en dat zij zich daar ook aan moeten houden.

Betty van der Ven

Betty van der Ven

Betty van der Ven Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Betty van der Ven, ik woon in Heerenveen, ben getrouwd met Tonny en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd maar in mijn werkzame leven was ik directiesecretaresse. Waarom ben je

Meer over Betty van der Ven