Door op 17 november 2015

De Himmelsjek

Tijdens de raadsvergadering van 9 november stond alles in het teken van financiën tijdens de bespreking van de Themabegroting voor 2016 en de bestuursrapportage van 2015. In de bestuursrapportage legt de gemeente aan de raad verantwoording af voor de tot op dat moment behaalde resultaten en gemaakte uitgaven.

Het is geen geheim dat de gemeente Heerenveen in financieel zwaar weer verkeert. De eerste tekenen van herstel zijn zichtbaar, maar dit herstel is broos en de decentralisaties vanuit het Rijk zorgen voor tal van onzekere variabelen betreffende inkomsten en uitgaven.
Ondanks deze financieel onzekere tijden heeft de gemeente zich sterk gemaakt voor een aantal sociale voorzieningen. Zo geeft de gemeente Heerenveen zorgbehoevende inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde Himmelsjek.

De Himmelsjek zorgt ervoor dat inwoners die in 2014 huishoudelijke hulp van de gemeente kregen, de komende jaren minder zelf hoeven te betalen dan eerst werd verwacht. De gemeente betaalt in 2015 namelijk € 12,50 per uur rechtstreeks aan de zorgaanbieder voor schoonmaak. De inwoner betaalt dan zelf hiervoor nog € 8,50 per uur.

Ruim 80% van de inwoners die eerst de zogenaamde HH-1 hulp ontvingen, gaven na een gesprek met de gemeente aan van de Himmelsjek gebruik te willen maken. Hiermee kan de Himmelsjek terecht een succes genoemd worden.