13 april 2014

Debatavond over de Participatiewet

Op dinsdag 22 april a.s. organiseert de PvdA-fractie een bijeenkomst in het Posthuis Theater in Heerenveen. De bijeenkomst staat in het teken van de Participatiewet die op 1 januari 2015 ingaat.

De gastsprekers zijn:

  • de heer Flip Glas, directeur Caparis
  • de heer Theo Duijker, Enspiratie (bureau dat gespecialiseerd is in mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig te laten werken bij werkgevers)
  • Coby van der Laan, wethouder in Heerenveen met o.a. Caparis in haar portefeuille

Deze drie sprekers zullen voor de pauze een inleiding verzorgen en na de pauze is er debat met de zaal. U bent van harte uitgenodigd en neem familie en vrienden mee!

Voor inlichtingen: Betty van der Ven, raadslid PvdA, telefoon 0513 – 681117