3 juli 2016

Diederik Samsom op bezoek in Heerenveen

Zaterdag 2 juli jl. heeft Diederik Samsom een bezoek gebracht aan Heerenveen. Dit n.a.v. een vraag van een van onze leden 70 jaar lid is van de PvdA en die nog graag eens met Diederik Samsom in gesprek zou willen. Dit werd natuurlijk gehonoreerd door Diederik.

In een zaaltje in Marienbosch kwamen de 70 jarigen bij elkaar. Daar kwamen de verhalen los, over de AJC en de nieuwe PvdA van na de oorlog. Ze deelden de zorgen met Diederik over de huidige wereld politiek en de toekomst voor onze jeugd. Geen gemakkelijke taak onderkenden ze allemaal. Maar Diederik kreeg de boodschap mee om toch dicht bij de normen en waarden van onze partij te blijven.

P1210520
Daarna ging Diederik Samsom met zijn gevolg naar Leppehiem in Akkrum. In een zaal waar meer PvdA’ers van de afdeling Heerenveen en Sneek aanwezig waren vertelde de heer Evert Fokkema, directeur van het zorgcentrum Leppehiem iets over zijn zorgcentrum en vooral de regeltjes en soms de lastige zorgverzekeraar. Ook werd er ingezoomd op de wijkverpleegkundige en een pleidooi om vooral ook MBO’ers het werk te laten verrichten in de zorgcentra. Dat hoeven volgens Fokkema beslist niet allemaal HBO’ers te zijn.

Aan het eind van het bezoek in Akkrum bracht Diederik Samsom nog een bezoek aan de heer Waterlander die sinds kort in Leppehiem woont. Hij kreeg van Diederik de speld van 70 jaar lidmaatschap opgespeld. Het was een grote verrassing voor de heer Waterlander en werd dan ook erg gewaardeerd, dat de partijleider van de PvdA de speld op speldde.