28 september 2015

Naar een nieuw sociaal contract: over de waarde van de middenklasse

Dreeslezing door Lodewijk Asscher – We zijn niet machteloos. We kunnen voorkomen dat de middenklasse verdwijnt. We kunnen voorkomen dat onze idealen worden weggeveegd en weggevaagd. Door ons krachtig in te zetten voor een solidaire samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Met elkaar. Voor elkaar. Nationaal en internationaal. Met een opgewekte strijd voor fatsoenlijk werk en voor toekomstgericht onderwijs. Met een onverzettelijke strijd tegen foute flex en valse concurrentie op de arbeidsmarkt. Die strijd moeten we met elkaar voeren. Hand in hand, schouder aan schouder. Lees hier mijn gehele Dreeslezing >