Door op 6 februari 2015

Glasvezel in de Oosthoek

In 2012 hebben een groep Friese Statenleden van de PvdA samen met raadsleden een bezoek gebracht aan scholen in de oosthoek in het kader van snel internet. Ze zagen dat snel internet belangrijk is om mee te kunnen doen en goed onderwijs tegenwoordig mede afhankelijk is van goed internet.

De Provinciale PvdA heeft zich altijd ingezet voor glasvezel in de buitengebieden omdat ze van mening zijn dat iedereen beschikking moet hebben over goed internet. Het Heerenveense PvdA Statenlid Wanda Ottens is dan ook blij met de afronding van fase 1 van glasvezel in de oosthoek en met het burgerinitiatief, dat wordt gesteund door de provincie.