Door op 26 mei 2013

Heerenveen gaat wegen slimmer aanbesteden

Tijdens de raadsvergadering van 23 mei jl. hebben de PvdA en VVD gezamenlijk een motie ingediend om slimmer wegen aan te besteden. Door gebruik te maken van de deskundigheid van de mensen op de werkvloer wil de PvdA kosten besparen en betere wegen aanleggen. De motie is met steun van de hele raad aangenomen.

Het economisch zware weer vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen. Het is in het belang van de gemeente om duurzaam te investeren. Als er geld uitgegeven wordt aan bijvoorbeeld wegen, dan moeten deze een tijd lang mee kunnen. Door de deskundigheid van de aannemer en het belang van een duurzame investering samen te brengen, kunnen kosten bespaard worden en kan een betere kwaliteit gevraagd worden.

Dat kan op veel verschillende manieren. “Een goede aannemer heeft vertrouwen in zijn product. Als hij de vrijheid krijgt om dat product te leveren, dan zal hij bijvoorbeeld een garantie durven af te geven.”  Zo stelt raadslid Jurjen Meijer in de commissie. Dat nieuwe vormen van aanbesteding wettelijk mogelijk zijn, bewijst ook de aanbesteding van de Wâldwei. Hier is de aannemer verantwoordelijk voor het beheer van de weg.

De motie ‘Slimmer aanbesteden’ is ingediend tijdens de vaststelling van het Beleidsplan Wegen. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid zal een aparte paragraaf worden opgenomen voor het creatief en innovatief aanbesteden van infrastructuur.