Heerenveen Regenbooggemeente

17 juli 2018

Heerenveen derde Regenbooggemeente van Friesland
Op initiatief van de Heerenveense PvdA raadsfractie is de gemeente Heerenveen maandagavond de derde Regenbooggemeente van Friesland geworden. De indieners van het voorstel vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn ongeacht geaardheid, seksuele voorkeur of afkomst. Ook vinden zij dat dit openlijk uitgedragen mag worden en hier beleid op moet worden gemaakt. Het voorstel kon rekenen op een grote meerderheid in de gemeenteraad. In Regenbooggemeenten die beleid maken en inzetten op preventie en voorlichting, is discriminatie en geweldsmeldingen aanzienlijk afgenomen en zijn de resultaten hoopvol.
Vorige week werd de provincie Utrecht Regenboogprovincie. Friesland is daarmee als enige provincie in Nederland geen Regenboogprovincie. Dit leidde eerder deze week tot protest. De coalitie in Provinciale Staten stemde in 2016 tegen het voorstel van PvdA, D’66 en GrienLinks om Regenboogprovincie te worden.
De gemeente Heerenveen is nu samen met Sudwest Fryslan en Leeuwarden Regenbooggemeente.