Door op 27 augustus 2015

Herinrichting kruispunt Jubbega onnuttig en onveilig

LEEUWARDEN – Over de aanpak van provinciale wegen is de PvdA over het algemeen positief. Dit omdat verkeerssituaties er veelal veiliger op worden. In Jubbega valt dit, bij de herinrichting van het kruispunt tussen de Gorredijksterweg en Schoterlandseweg, te betwijfelen verklaart woordvoerder Wanda Ottens.

“Diverse inwoners geven aan dat ze de huidige aanpak onnuttig, geldverslindend en onveilig vinden.” De PvdA vraagt daarom gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) om opheldering.

Draagvlak en begrip
“Het is volgens ons belangrijk dat omwonenden betrokken worden bij dit soort projecten,” benadrukt Ottens. “Draagvlak en begrip zijn essentieel.” De PvdA wil daarom van de gedeputeerde weten hoe de communicatie met de inwoners van Jubbega is verlopen en wat de reden is om het kruispunt op de huidige wijze aan te pakken. “Als Provinciale Staten hebben we extra geld uitgetrokken voor het verhogen van de verkeersveiligheid in Fryslân. Dan verwachten we ook dat de gedeputeerde dit geld gebruikt voor situaties waar dit nodig en gewenst is.” Daarom wil de PvdA eveneens weten hoe de provincie bepaalt welke locaties belangrijker en dus prioriteit krijgen boven andere.