Door Betty van der Ven op 8 oktober 2015

Huisvesting basisscholen De Akkers

In de raadsvergadering van 5 oktober jl. heeft de gemeenteraad de krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwe Multifunctionele Buurtschool in de Akkers te Heerenveen.

Als fractie van de PvdA zijn we erg blij dat de financiën beschikbaar zijn en dat er nieuwbouw gepleegd wordt voor de multifunctionele buurtschool De Akkers. Het gaat om de scholen CBS De Akker en de fusieschool OBS De Commanderije/Letterbeam.

We praten als raad al een aantal jaren over deze nieuwe school. Vooral De Commanderije heeft jarenlang in een slecht gebouw moeten werken. En daar komt met deze nieuwbouw gelukkig een einde aan.

Door deze nieuwbouw zijn de Commanderije en De Letterbeam tijdelijk gehuisvest op de Greiden. Elke dag gaan ze met de bus heen en weer. CBS De Akker kan op de huidige school op De Akkers blijven zitten.

De planning voor de opening van de nieuwe school is maart 2017. Als PvdA fractie hopen we dat dit haalbaar is en de wijk De Akkers kan pronken met een hele mooie buurtschool.

Betty van der Ven

Betty van der Ven

Betty van der Ven Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Betty van der Ven, ik woon in Heerenveen, ben getrouwd met Tonny en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd maar in mijn werkzame leven was ik directiesecretaresse. Waarom ben je

Meer over Betty van der Ven