Door op 13 juli 2014

Kansen voor waterwoningen?

De PvdA vraagt zich af of er in Heerenveen ook mogelijkheden zijn voor waterwoningen. Recent hebben raadslid Jurjen Meijer en commissielid ROM Janny Wilmink een werkbezoek gebracht aan Planburo Noord. Dit bedrijf is al enige tijd bezig ideeën voor Heerenveen te ontwikkelen.

Nu door de herindeling Heerenveen is versterkt met enkele waterrijke dorpen, dienen zich mogelijk nieuwe kansen voor waterwoningen aan. Reden voor onze fractieleden om het college van B&W schriftelijke vragen te stellen. “Wat wij interessant vinden aan dit concept is dat het hier gaat om ecologisch betaalbare woningen”, aldus de twee fractieleden die aangeven dat de antwoorden op de vragen na de zomer worden verwacht.