8 juli 2013

Kwijtscheldingsregeling blijft!

PvdA, VVD en CDA hebben zich tijdens de raadsvergadering van donderdagavond ingezet voor behoud van de kwijtscheldingsregeling. “Met het behoud van de kwijtscheldingsregeling is er voor inwoners met een laag inkomen in onze gemeente een beetje meer financiële ruimte gekomen” aldus Jelle Zoetendal, fractievoorzitter van de PvdA. “Afschaffing zou een te grote lastenverzwaring voor deze groep betekenen, oplopend tot wel 360 euro per jaar” vervolgt hij.  Het is gelukt om er dekking voor te vinden. Tjeerd Waterlander van de VVD geeft aan dat er ondertussen ook naar een gezonde financiële situatie in Heerenveen toegewerkt wordt. Rommie Haarsma van het CDA geeft aan blij te zijn dat deze regeling waar jarenlang voor is gestreden, behouden kan blijven. De partijen die het voorstel indienden, maken andere keuzes waardoor er geld beschikbaar is voor deze regeling. De uitwerking van de regeling wordt opgenomen in de begroting die in het najaar van 2013 wordt besproken in de gemeenteraad.