Lezing Piter Jelles Troelstra door Bertus Mulder

8 oktober 2018

It Damshûs te Nij Beets

zondagmiddag 28 oktober 14:30 uur (dag van de geschiedenis)
dr. Bertus Mulder: Piter Jelles Troelstra en de opstand

Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2018 is “opstand”. Na het zoet van vorig jaar met het thema “geluk” keert de Maand van de Geschiedenis dit jaar terug naar tijden van oproer en verzet. Van geschreeuw, kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels tot stil protest.
In Fryslân moeten we natuurlijk stilstaan bij de revolutie die er niet kwam. In 1918 verkondigde of voorspelde Piter Jelles Troelstra de komst van een socialistische revolutie.
Deze opstand wordt belicht door dr. Bertus Mulder. Hij is o.a. oud-gedeputeerde van Fryslân voor de PvdA en auteur van “de jonge Piter Jelles”.
Voorafgaande aan de lezing wordt om 14:30 uur een korte rondleiding over het museumterrein gehouden.
Entree € 6,00 (inclusief koffie)