Door op 15 februari 2015

Mondelinge vragen eigen bijdrage GGZ

In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugd-ggz een ouderbijdrage verschuldigd is wanneer een kind buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als een kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Sinds 1-1-2015 is het CAK belast met de vaststelling en inning van deze ouderbijdrage.

De PvdA is bang dat zo’n eigen bijdrage in de jeugdzorg ouders onnodig belemmert om hulp voor hun kinderen te zoeken. Wij hebben namelijk begrepen dat in sommige gevallen het bedrag dat ouders voor specialistische psychiatrische hulp moeten betalen kan oplopen tot 1500 euro per jaar.

Op verzoek van de Tweede Kamer gaat Staatssecretaris Van Rijn onderzoek doen naar de werking van de eigen bijdrage. Naar aanleiding daarvan hebben verschillende gemeenten inmiddels al aangegeven de eigen bijdrage niet meer te heffen.

Gelet hierop stelt de PvdA Heerenveen in de gemeenteraad op 16 februari de volgende vragen:

1. Hoe gaat Heerenveen om met de inning van de eigen bijdrage voor de jeugdzorg?

2. Is het college bereid de inning van de ouderbijdrage af te schaffen of in ieder geval op te schorten totdat het onderzoek van de Staatssecretaris bekend is?