Nieuw bestuur PvdA afdeling Heerenveen

25 mei 2018

Nieuw bestuur PvdA Heerenveen

De afdeling Heerenveen van de PvdA heeft een nieuw bestuur. Dit bestuur neemt het stokje over van het vorige bestuur, dat onder leiding stond van voorzitter Jurrit Visser. Tijdens de ledenvergadering van 28 maart jongstleden is ingestemd met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden. Het ‘oude’ bestuur heeft tijdens een aantal weken de lopende zaken behartigd om zo een goede overgang mogelijk te maken.

Vanaf 20 april, hebben Roelof Veldhuis, Ineke van Aalderen en Minke Jongsma de taken overgenomen van de aftredende bestuursleden Jurrit Visser, Jeroen de Vries en Marianne Koen. Zij waren niet herkiesbaar. Roelof Veldhuis is benoemd tot voorzitter, Ineke van Aalderen tot secretaris en Minke Jongsma is benoemd tot penningmeester. Bestuursleden Marijn Mollema, Herman Mutgeert en Janneke Peetsma waren herkiesbaar en zijn voor nog een jaar benoemd.

De drie vertrekkende bestuursleden worden bedankt voor hun grote inzet. Mede dankzij die inzet is het gelukt een eigen geluid te laten horen en is de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in de gemeente Heerenveen gebleven.

Het nieuwe bestuur wil, samen met de fractie in de gemeenteraad, werken aan een sterke ledenpartij. Het bestuur is van plan de leden meer te betrekken bij het vormen van standpunten, bijvoorbeeld als het gaat om armoedebeleid.

Nieuwe bestuursleden
Roelof Veldhuis voorzitter
Roelof woont sinds enkele jaren in Heerenveen en heeft elders veel ervaring opgedaan in de politiek onder meer als raadslid en voorzitter van de afdeling Leeuwarden. In het dagelijkse leven is hij projectleider bij de gemeente Westerveld.

Ineke van Aalderen secretaris
Ineke is elders actief geweest in de PvdA. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was zij lid van de kandidaatstellingscommissie van de PvdA in Heerenveen. Ineke is met pensioen en heeft in het onderwijs gewerkt.

Minke Jongsma penningmeester
Minke is actief geweest bij de JS in Groningen. In het dagelijkse leven is zij werkzaam als apotheker in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen.

Janneke Peetsma bestuurslid
Janneke is eerder raadslid geweest in Heerenveen en is sinds vorig jaar bestuurslid. Zij is lerares in het speciaal voortgezet onderwijs.

Marijn Molema bestuurslid
Marijn is werkzaam bij de Fryske Akademy als historicus. Hij houdt zich bezig met regionaal economische ontwikkelingen. Eerder werkte hij bij de Wiardi Beckmann Stichting

Herman Mutgeert bestuurslid
Herman woont in Heerenveen, is gepensioneerd en heeft deel uitgemaakt van de werkgroep ouderen.