Door op 1 oktober 2015

Plastic Madonna

Column – Gisteren werd ik verzocht 1700 pet-flessen te overhandigen aan Peter Smith, de man die de actie leidt voor de Plastic Madonna van afvalplastic. Plastic is een ramp voor onze oceanen en ons voedsel. Om ook kinderen hiervan bewust te maken, werden ze in Den Haag op pad gestuurd om plastic petflessen van straat te rapen voor de Plastic Madonna. 1700 stuks was het resultaat !!
Ludieke aandacht voor een groot milieuprobleem
Kleine plasticdeeltjes dringen steeds meer door tot alles wat wij eten en drinken. Het grootste deel van het plastic dat in de oceanen drijft en in kleine stukjes uit elkaar valt is afkomstig vanuit het binnenland. Een kleiner deel direct vanaf de stranden en schepen. Ook veel van het plastic is afkomstig vanuit de stad dus. Dat realiseren we ons nog niet voldoende.

De plastic soep opgediend op het Plein voor de Tweede Kamer was gemaakt van Haags zwerfplastic. Opgeraapt, gevonden en ingeleverd door het publiek. Wat ligt er, als je rondkijkt, veel zwerfplastic om ons heen!!. En ook het zwervende plastic uit een stad als Den Haag komt dus in zee als het niet wordt opgeruimd!

De Actie Seafood, food for thought, was bedoeld om ons daarvan bewust te maken: ook het zwerfplastic vanuit de straten in de steden waait in onze wateren en in de zee. Zo belangrijk om dat te voorkomen. En zoveel inspanning kost het niet. Als we allemaal iedere dag 1 stuk plastic van straat oprapen en in een vuilnisbak gooien krijgen we Nederland vrij van zwerfplastic. We kunnen het zelfs met z’n niet-helemaal-allemaal. Als mensen die nog steeds het plasticprobleem op straat, en dus in zee, niet inzien niet meedoen, zijn we met elkaar nog steeds met voldoende mensen om nog meer plastic in zee te voorkomen! Elke dag een stuk plastic oprapen dus!!!

Ik heb de soep die op het Plein gemaakt was geproefd en natuurlijk direct uitgespuugd. Geen plastic in onze voedselketen, we moeten het voorkomen, stoppen, terugdringen!

Seafood is een onderdeel van het icoon project de Plastic Madonna.