Door op 7 november 2013

PvdA bezorgd over fietsveiligheid rond busstation

De PvdA maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van het busstation voor fietsers. Een speciale fietsstrook of ‘shared space’ zou de veiligheid ten goede kunnen komen.

Veel fietsers blijken ter hoogte van het voormalige UWV kantoor de stoep op te gaan. De politie heeft hiervoor de afgelopen weken ook boetes uitgedeeld. Fietsers blijken dit echter vooral te doen omdat men de busbaan onveilig vindt. De busbaan is namelijk alleen gesloten voor andere motorvoertuigen en niet voor fietsers.

Reden voor raadslid Roelof Offringa om hierover vragen te stellen aan het College. De PvdA wil weten hoe het college oordeelt over de fietsveiligheid, de verkeersborden en of er een speciale fietsstrook of ‘shared space’ kan komen.

“Nu het donkerder wordt, is de kans op ongelukken groter. Fietsers, voetgangers en bussen moeten allemaal veilig aan het verkeer kunnen deelnemen”, aldus raadslid Roelof Offringa die aangeeft dat het idee van ‘shared space’ afkomstig is van jongeren die een vergelijking trekken met de situatie op K.R. Poststraat en de oversteek naar Mc Donald’s.