22 mei 2017

PvdA blij met halvering huur sportaccommodaties

Na jaren van bezuinigingen heeft de gemeente weer ruimte om te investeren in de samenleving. Na extra geld voor cultuur volgt nu een impuls voor de sport. De PvdA is ingenomen met het halveren van de tarieven voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties.

Bij de begroting heeft de gemeenteraad het college van B&W opgedragen met voorstellen te komen voor het verlagen van de huur voor de sportaccommodaties. Deze tarieven waren door de bezuinigingen fors verhoogd en liggen nu nog aanzienlijk hoger dan in omliggende gemeenten. “De voorgestelde halvering van de tarieven is een flinke opsteker voor sportverenigingen”, zegt PvdA fractievoorzitter Roelof Offringa.

Bij een aantal sportverenigingen geldt de financiële situatie namelijk als een knelpunt. Vooral kleine verenigingen die te kampen hebben met dalende ledenaantallen hebben het moeilijk.
De nieuwe maatregelen voorzien ook in lastenverlichting. Naast de verlaging van de onroerende zaakbelastingen wordt de kwijtschelding verruimd en extra ingezet op het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met beroepsgerichte opleidingen. “Eerder hebben we gezegd dat onze inwoners het herstel van de gemeente gaan merken. Die belofte wordt nu ingelost”, aldus Offringa.