22 december 2013

PvdA, CDA en VVD presenteren collegeakkoord

PvdA, CDA en VVD in Heerenveen hebben overeenstemming bereikt over een collegeakkoord. De partijen kiezen bewust voor een hoofdlijnenakkoord: een strategische koers op hoofdlijnen. Leidraad is het behoud en versterking van Heerenveen als sociale en ondernemende gemeente, waarin mensen hun kracht en talenten inzetten voor zichzelf en de ‘mienskip’.

Het nieuwe college zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met inwoners, ondernemers, dorpen, wijken, maatschappelijke instellingen en de gemeenteraad. Het college zet in op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van alle inwoners, ondernemers en instellingen in Heerenveen. Hun verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij elkaar zijn een belangrijke basis voor zorg, ondersteuning en goede culturele, onderwijs- en sportvoorzieningen. Waar mensen het nodig hebben biedt de gemeente, als regievoerder in het sociale domein, een vangnet en laagdrempelige toegang tot hulp.

Wethouders
De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De PvdA draagt Coby van der Laan en Jelle Zoetendal voor als wethouders. Het collegeakkoord en de samenstelling van het college worden besproken in de gemeenteraadsvergadering van 2 januari.

Bekijk hier het Collegeprogramma Heerenveen 2014-2018.