Door Betty van der Ven op 23 april 2017

PvdA Heerenveen blij met extra geld voor armoede

Vanaf 2017 besteedt Heerenveen € 225.270,- aan kinderen van 0 tot 18 jaar uit arme gezinnen. Hierdoor kunnen kinderen meedoen aan sport en muziekles of bijvoorbeeld schoolspullen krijgen. Dit is ruim twee keer zoveel dan het bedrag wat eerder aan kinderen en jongeren kon worden besteed. Heerenveen ontvangt hiervoor extra geld van het Rijk.

Alle kinderen die in armoede leven moeten volgens de fractie van de PvdA mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen die in arme gezinnen opgroeien dezelfde kansen krijgen als andere kinderen in onze gemeente. Met het extra geld kunnen we op nog meer manieren kinderen helpen om mee te doen.

Een op de zeven kinderen in Heerenveen groeit op in armoede. Om deze kinderen te bereiken, werkt de gemeente bij de besteding van het geld nauw samen met maatschappelijke organisaties als stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Daarnaast heeft Heerenveen – in wijken waar meer arme gezinnen wonen – meer aandacht voor kinderen.

Door de extra bijdrage kunnen de maatschappelijke organisaties: Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds extra inzetten voor het betalen van lidmaatschapsgelden, cursuskosten, materialen en schoolspullen voor kinderen.

De gemeente stelde eerder al geld beschikbaar voor zwemdiploma A. Door de extra vergoeding van het Rijk kunnen alle kinderen nu ook hun B-diploma halen, wat de veiligheid van het kind ten goede komt. Raadslid Betty van der Ven, die armoede in haar portefeuille heeft, is hier erg mee ingenomen.

Naast het bedrag wat de gemeente van het Rijk ontvangt, had Heerenveen al een bedrag beschikbaar van € 110.000 voor kinderen in arme gezinnen. Omdat er ook armoede heerst onder inwoners van de gemeente van 18 jaar en ouder, wordt voorgesteld aan de raad om dit geld aan hen te besteden. Op 22 mei a.s. komt dit aan de orde in de raadsvergadering.

Betty van der Ven

Betty van der Ven

Betty van der Ven Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Betty van der Ven, ik woon in Heerenveen, ben getrouwd met Tonny en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd maar in mijn werkzame leven was ik directiesecretaresse. Waarom ben je

Meer over Betty van der Ven