13 maart 2016

PvdA Heerenveen weer in actie met NL Doet

Afgelopen zaterdag 12 maart heeft de PvdA Heerenveen weer zijn steentje bijgedragen aan de NL Doet actie. Dit jaar hadden we gekozen voor een actie in Heerenveen en een buitendorp. Voor het dorp kwamen we uit op Aldeboarn waar dit jaar erg veel klussen waren.

NLDoet2016

We hebben gekozen voor doarpshus De Jister waar Ali Ouahim, Marianne Koen en Jurrit Visser diverse werkzaamheden hebben uitgevoerd. Vooral buiten moest het e.e.a. schoongemaakt worden.

NLDoet2016

Jurjen Meijer, Betty van der Ven en Herman Mutgeert kwamen ook in Aldeboarn hun hulp aanbieden. Bij De Wiksel, een gebouwtje waar de ijsbaan- en de gondelvaartvereniging gezamenlijk hun onderkomen hebben moesten alle wanden en plafond gesausd worden. Een dankbare klus want het knapte er wel van op.

Roelof Offringa en Frank Roosenburg hebben een klus in Skoatterwâld geklaard. Daar moest de moestuin worden aangepakt.

Het was weer een prachtige ochtend waar niet alleen werkzaamheden werden verricht maar waar we ook konden zien met hoeveel plezier vrijwilligers bezig zijn met hun club of vereniging. En voor ons als PvdA hebben we weer leuke mensen ontmoet en de meeste mensen weten ons nu te vinden!

Een prachtig initiatief!