PvdA Heerenveen zet in op duurzaamheid en sociale doelen in open proces met raad en samenleving

10 juni 2018

“PvdA Heerenveen zet in op duurzaamheid en sociale doelen in open proces met raad en samenleving”

De raadsfractie van PvdA Heerenveen is trots op het hoofdlijnen akkoord dat maandagavond 4 juni jl.  aan de raad is voorgelegd.
Het hoofdlijnenakkoord van PvdA, VVD en CDA loopt parallel met het thematisch raadsakkoord en geeft ruimte voor verbinding en samenwerking op diverse thema’s in de raad.

In het hoofdlijnen akkoord voert duurzaamheid de boventoon. Het aanpakken van armoede en laaggeletterdheid staan ook hoog op de agenda.
“Het meedoen in de samenleving is nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn nog steeds kinderen die opgroeien in armoede. Dat vinden wij onacceptabel. Wij willen hier belangrijke stappen in maken de komende vier jaar”, aldus de fractie van de PvdA.
Daarnaast streven we naar een betere aansluiting tussen onderwijs, werknemers, werkgevers en overheid om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter af te kunnen stemmen en goed en eerlijk werk te waarborgen.
Door de komende jaren zorg gebiedsgericht en integraal aan te pakken, denkt de PvdA benodigde zorg sneller en dichterbij mensen te kunnen brengen.

De PvdA kijkt uit naar de komende vier jaar, naar een open proces in de raad en met de samenleving. Daarvoor is het thematisch raadsakkoord een belangrijke stap. We zijn dan ook ingenomen met deze vorm van democratische vernieuwing. “Want mensen en organisaties meer betrekken bij de besluitvorming, is een boppeslach voor Heerenveen”