Door op 25 juni 2016

PvdA: inwoners gaan herstel gemeente merken

De gemeenteraad van Heerenveen heeft de Perspectiefnota vastgesteld. Hiermee wordt een periode van financieel zwaar weer afgesloten. Na jaren van fors bezuinigen is de situatie fors verbeterd. Het einde van het provinciale toezicht is in zicht.

Binnen het sociaal domein is er ruimte gevonden voor bijsturing. De gemeenteraad heeft o.a. ingestemd met maatregelen op het gebied van de Wmo en extra ondersteuning voor de minima.
De bijdrage voor hulp bij het huishouden (Heerenveense himmelsjek) wordt structureel voor alle inwoners. Bovendien kunnen inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon straks in aanmerking komen voor een compensatie van de eigen bijdrage voor de Wmo. Daarnaast is er geld gereserveerd voor een herintroductie van een collectieve ziektekostenverzekering of een alternatieve regeling.

“De bezuinigingen hebben een aantal kwetsbare groepen in onze samenleving geraakt, daarom is het nu tijd voor een bijsturing”, aldus Roelof Offringa, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid die aangeeft dat de maatregelen vooral goed merkbaar zullen zijn voor mensen met een laag inkomen en hoge ziektekosten.

Het college van B & W gaat de maatregelen de komende maanden verder uit werken.