Door Jelle Zoetendal op 9 november 2013

PvdA: Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen blijft

De PvdA wil de kwijtscheldingsregeling van gemeentelijke belastingen in stand houden. Daarvoor heeft zij in de begrotingsvergadering van 7 november een voorstel gedaan. “Het afschaffen van de kwijtscheldingsregeling zou voor de doelgroep een lastenverzwaring van dertig euro per maand betekenen” aldus fractievoorzitter Jelle Zoetendal.

We vragen nu van mensen die het kunnen dragen een solidariteitsbijdrage in de gemeentelijke belastingen. “We willen niet de kwetsbare groep onnodig in onzekerheid laten en bovendien veel geld uitgeven aan het najagen van betalingen en maatwerk”. De kwijtschelding is een veel toegepaste regeling door gemeenten die zodoende hun eigen belastingen inbaar maken en houden.

De kwijtschelding wordt verleend op het vaste deel van de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de hondenbelasting en de OZB. De sociaal democraten vinden bovendien dat het privé deel voor ondernemers onder de kwijtscheldingsregeling moet gaan vallen.

Jelle Zoetendal

Jelle Zoetendal

De gemeente Heerenveen heeft prachtige dorpen en wijken en dat wil ik graag zo houden. Sterke scholen met goed onderwijs. Meer werk en goede sociale zekerheid. Mensen helpen een passende baan te vinden. Dat is wat ik wil! Iedere wijk en ieder dorp is uniek en vraagt zijn eigen aanpak. Daar zet ik mij samen

Meer over Jelle Zoetendal