Door op 11 juni 2013

PvdA laat jongeren verkiezingsprogramma doorlichten

De PvdA vindt dat jongeren invloed moeten hebben over beleid dat over hen gaat. Onlangs heeft de PvdA een groep jongeren naar het nieuwe verkiezingsprogramma laten kijken. Onder het genot van een pizza en een glas cola werd gediscussieerd over onderwerpen als het jongerencentrum, drank en drugs en veiligheid.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd als het om jongeren gaat. Zo is het jongerencentrum verhuisd van de Rottumerweg naar het centrum. Ook is een jongerenraad en is er een website gemaakt voor en door jongeren. Hier kunnen zij informatie vinden over onderwerpen die hen aangaan.

Deze nieuwe manier van contact leggen met jongeren, hoort bij een nieuwe tijd. Door smartphones en mobiel internet verandert de wereld snel. Jongeren van nu staan voor andere uitdagingen dan de jongeren van een aantal jaar geleden. “Naarmate de tijd verstrijkt verandert de groep. Het is daarom belangrijk om met jongeren in gesprek te blijven” legt fractievoorzitter Jelle Zoetendal uit.

Op 12 juni is de ledenvergadering over het verkiezingsprogramma. Uitkomsten uit de discussie zullen als voorstellen (amendementen) aan de leden worden voorgelegd. Hieruit blijkt dat de PvdA jongeren serieus neemt. Want: “Jongeren verdienen een stem, ook als ze nog niet mogen stemmen.” Aldus raadslid Jurjen Meijer.