Coby ondertekent het Pact van de Arbeid voor Fryslan