Door op 12 maart 2017

PvdA: regels kamerverhuur nodig

De PvdA wil van het college van B&W weten welke regels er zijn voor kamerverhuur. Bij de partij zijn een aantal situaties bekend waarin (mogelijke) kamerverhuur leidt tot onrust bij buurtbewoners. Het gaat om panden nabij de Vlielandlaan, de Burgemeester Falkenaweg en de Bogardweg.

De PvdA wil weten of het college bekend is met de problematiek en of het bestemmingsplan kamerverhuur wel toestaat. “Het college van B&W kan afwijken van een bestemmingsplan, maar wij vragen ons wel af hoe daarbij het belang van de omwonenden wordt meegewogen en geborgd wordt dat kamerverhuur niet leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op de woonomgeving”, zegt PvdA fractievoorzitter Roelof Offringa. De partij wil ook weten of er beperkingen zijn gesteld aan de hoeveelheid panden in dezelfde straat of in elkaars nabijheid waar kamerverhuur is toegestaan.

Het college van B&W heeft in 2011 al aangegeven beleid voor kamerverhuur in voorbereiding te hebben. “Het lijkt er sterk op dat dit beleid nooit tot stand is gekomen, terwijl duidelijke spelregels wel kunnen helpen ongewenste situaties te voorkomen”, zegt Offringa. De PvdA heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de genoemde situaties.