Door op 16 oktober 2016

PvdA stelt schriftelijke vragen over groenonderhoud Burgemeester Falkenaweg

De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van het buurtonderzoek van Wijkplatform De Akkers naar de groenstrook aan de Burgemeester Falkenaweg. Dit naar aanleiding van telefoontjes van buurtbewoners bij het wijkplatform en de PvdA fractie over het groen en het groenonderhoud. Het onderhoud van deze groenstrook wordt als zeer slecht ervaren.

De raadsfractie van de PvdA stelt daarom schriftelijke vragen over het groenbeleid aan de Burgemeester Falkenaweg. Wat vooral ook erg stoort en dat komt ook duidelijk in de enquête naar voren is het hoge gras wat maar een keer per jaar wordt gemaaid.

Daarnaast wil de PvdA weten welke afspraken er gemaakt zijn met bedrijven die de groenwerkzaamheden uitvoeren. Worden zij ook verantwoordelijk gesteld voor de schade die er ontstaat op het moment dat deze bedrijven de berm maaien, aldus raadslid Jurjen Meijer. En wat vooral belangrijk is hoe kunnen we in samenwerking met wijkplatform De Akkers en de bewoners komen tot een goede oplossing. De PvdA blijft het volgen!