Door op 15 februari 2015

PvdA verrast organisatie buurtstamppot

Bij de landelijke PvdA website ‘Zorg in de buurt’ was een melding ontvangen over een bijzonder initiatief in Mildam. Buurtgenoten komen daar in de wintermaanden bijeen om stamppot te eten. Dit wordt georganiseerd door Alie Rusch en Nanne Kroes.

In het dorp is eigenlijk geen middenstand meer. Daarom is het samen eten ook een manier geworden om elkaar te ontmoeten.
Een sympathiek initiatief dat past bij de solidariteitsgedachte en zorgen voor elkaar. Reden voor fractievoorzitter Roelof Offringa om bij Alie Rusch en Nanne Kroes een bloemetje te bezorgen.