Door op 11 juni 2015

PvdA wil af van payrollconstructies

De PvdA in Heerenveen wil af van payroll constructies bij de gemeente. Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat ruim 85 % van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payroll contracten.

Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden.

Deze constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en dragen niet bij aan goed werk en bestaanszekerheid. Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer: niet voor niks komt Minister Asscher met een nieuwe wet.

De PvdA in Heerenveen vindt dat arbeidsvoorwaarden van payrollers en die van mensen in vaste dienst gelijk moeten zijn. Bij structureel werk hoort een vast contract. “Dergelijke constructies horen niet bij de gemeente thuis”, aldus fractievoorzitter Roelof Offringa die aangeeft dat de partij het college van B&W zal oproepen hiermee te stoppen.