Door op 18 juni 2014

PvdA wil onderzoek collectieve zorgverzekering

De PvdA heeft het college van B&W opgeroepen onderzoek te doen naar de herinvoering van een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. De PvdA fractie kwam met dit voorstel bij de behandeling van de voorjaarsnota.

De gemeente Heerenveen is als gevolg van de bezuinigingen gestopt met het aanbieden van de AV Frieso. Deze verzekering werd door de gemeente in samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar aangeboden. Daarbij werd een korting gegeven op de premie.

Het afschaffen van de AV Frieso lijkt nu tot een hoger beroep op de bijzondere bijstand te leiden. Daarom heeft de PvdA het college opgeroepen om te kijken of er per 1 januari 2015 weer een collectieve zorgverzekering ingevoerd kan worden. “Goede zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven”, aldus PvdA fractievoorzitter Roelof Offringa die aangaf dat het ook voor de gemeente financieel aantrekkelijk kan zijn. Het voorstel kreeg brede steun in de raadsvergadering. Het college van B&W gaat het onderzoek nu uitvoeren. Later dit jaar moeten de resultaten bekend zijn.