Door op 13 november 2016

PvdA wil onderzoek sporttarieven

De PvdA heeft het college van B&W opgeroepen onderzoek te doen naar verlaging van de tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties.

De gemeente Heerenveen heeft om er financieel weer boven op te komen een aantal bezuinigingen moeten doorvoeren. Daarbij zijn de tarieven voor de huur van (breedte) sportaccommodaties fors verhoogd. De tarieven zijn stapsgewijs opgevoerd tot 200 % van het tarief in 2012. Door deze verhoging liggen de tarieven flink hoger dan in omliggende gemeenten.

Uit onderzoek blijkt echter dat een aantal sportverenigingen hun financiële situatie als een knelpunt ervaart. Vooral kleine verenigingen die te kampen hebben met dalende ledenaantallen hebben het moeilijk.

Daarom heeft de PvdA het college van B&W opgeroepen scenario’s uit te werken voor het verlagen van de tarieven voor (breedte)sportaccommodaties. “Heerenveen hoort sportdeelname te stimuleren en niet te duur te maken”, aldus PvdA fractievoorzitter Roelof Offringa, die aangaf dat sportverenigingen niet in de problemen mogen komen door de tarieven van de gemeente.

Het voorstel werd vooraf al gesteund door CDA, VVD, FNP, ChristenUnie en GroenLinks. Bij de raadsvergadering over de begroting werd het voorstel uiteindelijk unaniem gesteund. Het college van B&W gaat het onderzoek nu uitvoeren en zal in het voorjaar van 2017 een voorstel aan de gemeenteraad doen.