Door op 2 juli 2013

PvdA wil verpaupering Nieuwehorne aanpakken

De PvdA wil dat het college verpaupering aanpakt. Wet- en regelgeving geven mogelijkheden om op te treden wanneer eigenaren panden verwaarlozen. Dit kan bijvoorbeeld door een boete (dwangsom) op te leggen wanneer een eigenaar zijn pand niet weet te verkopen, maar ook niet onderhoudt.

Een netjes straatbeeld kan alleen bereikt worden wanneer iedereen in een buurt of in een dorp de voortuin en de gevel netjes houdt. Wanneer een eigenaar of huurder dit niet doet ontstaat er een rotte kies. Voorbeelden van deze verpauperde panden zijn een aantal panden aan de Gedempte Molenwijk en de winkelpanden in Nieuwehorne. “Dat is vervelend, vooral wanneer de rest van de wijk of het dorp wel zijn best doet zijn huis en tuin netjes te houden.” Stelt raadslid Jurjen Meijer.

Om deze reden stelt de gemeente welstandsregels op. Dit jaar nog wordt er een nieuwe welstandsnota vastgesteld. De PvdA wil dat deze nota de mogelijkheid biedt tot optreden. Wanneer het nu al mogelijk is om te handhaven, dan wil de PvdA dat het college overgaat tot actie. De PvdA stelt schriftelijke vragen aan het college om te kijken wat de mogelijkheden zijn.