Door op 11 oktober 2013

PvdA zet fors in op werkgelegenheid

coby plakt eerste posterDe PvdA wil de komende vier jaar de werkgelegenheid in de gemeente Heerenveen verder versterken. Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven moet kansen bieden aan de inwoners van de gemeente. Bij aanbestedingen wil de partij maximaal inzetten op de regio om lokale werkgelegenheid te behouden.

Dit is bij de start van de campagne bekend gemaakt door PvdA lijsttrekker Coby van der Laan. “Bij aanbestedingen willen we ook dat langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en jongeren worden ingezet”, aldus Van der Laan die aangeeft dat de gemeente natuurlijk ook zelf het goede voorbeeld moet geven door stageplekken en werkervaringsplaatsen in de eigen organisatie aan te bieden.

Het PvdA verkiezingsprogramma geeft verder aan dat een goed cultureel aanbod belangrijk is voor het vestigingsklimaat. Het Posthuis Theater speelt daarbij een belangrijke rol. De culturele instellingen zullen wel meer moeten samenwerken om betaalbaar te blijven. De PvdA vindt ook dat de gemeente moet blijven zorgen voor de huisvesting van de Voedselbank en dat schulden bij jongeren voorkomen moeten worden door meer werk te maken van voorlichting op scholen.

Coby van der Laan
Lijsttrekker PvdA Heerenveen