Door Jelle Zoetendal op 28 maart 2016

Uitkomsten onderzoek Wmo-contracten

Vanaf 1 januari 2015 voeren alle gemeenten de nieuwe Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) uit. Vanaf ditzelfde moment moeten gemeenten ook zorgen dat de kwaliteit van de uitvoering van de zorg aan de cliënten voldoende is en blijft.

“Iedereen die ondersteuning via de Wmo nodig heeft, vertrouwt er op dat dit goed verloopt. We vinden het erg belangrijk te weten dat het werk bij de mensen thuis goed blijft verlopen. Dat kunnen we niet zelf gaan beoordelen. We hebben er daarom voor gekozen een onafhankelijk bureau te laten kijken of de zorgaanbieders doen wat we samen overeenkwamen,” vertelt wethouder Jelle Zoetendal.

Onderzoek en conclusies
De onafhankelijke toezichthouder houdt toezicht op de uitvoering van de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten. De zorgaanbieders zijn daardoor zoveel mogelijk bezig met wat belangrijk is: de directe uitvoering van hun werk.

Het jaar 2015 was het eerste jaar dat de nieuwe taken op deze wijze werden opgepakt. De toezichthouder heeft in het afgelopen jaar een eerste onderzoek gedaan. Dit onderzoek richtte zich op een nieuwe Wmo-taak van de gemeente, de ondersteuning (begeleiding). Er vonden tien steekproefsgewijze onderzoeken plaats bij de in totaal 51 zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. Daarbij is erop gelet of de zorgaanbieder doet wat in het contract is afgesproken.

Over het algemeen hebben de zorgaanbieders de zaken goed voor elkaar. Op onderdelen zijn er bij verschillende aanbieders wel enkele tekortkomingen aangetroffen. Daar waar dit het geval was, is onmiddellijk actie ondernomen voor verbetering tot herstel.
“Er zijn in het eerste jaar dat wij de nieuwe Wmo uitvoeren gelukkig geen meldingen van calamiteiten geweest,” meldt de wethouder Zoetendal. “Natuurlijk willen de gemeente en de zorgaanbieders hetzelfde bereiken: de zorg voor cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen. En dat, als er iets speelt, er zo snel mogelijk een oplossing komt. Een onafhankelijke toezichthouder kan hierbij vinger aan de pols houden.”

Vervolg
De zorgaanbieders en de gemeente hebben geregeld gezamenlijk overleg. Daarbij overleggen ze steeds met elkaar hoe de kwaliteit van de zorg op peil kan blijven. Dit jaar zal het toezicht op de Wmo een vervolg krijgen met nieuw onderzoek. Ook andere Wmo-taken, zoals o.a. de ondersteuning gestructureerd huishouden (voorheen HH-2), worden dan bekeken.

Jelle Zoetendal

Jelle Zoetendal

De gemeente Heerenveen heeft prachtige dorpen en wijken en dat wil ik graag zo houden. Sterke scholen met goed onderwijs. Meer werk en goede sociale zekerheid. Mensen helpen een passende baan te vinden. Dat is wat ik wil! Iedere wijk en ieder dorp is uniek en vraagt zijn eigen aanpak. Daar zet ik mij samen

Meer over Jelle Zoetendal