Door op 2 juni 2015

Van Kyoto naar mienskip

De gemeente Heerenveen heeft recentelijk een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid vastgesteld. Het volgende artikel is gebaseerd op het betoog dat raadslid Jurjen Meijer hield bij de behandeling in de gemeenteraad op 18 mei 2015.

Kenia

Ik neem u – in gedachte – mee naar Afrika. Want wanneer we het hebben over duurzaamheid denken we vaak aan het smelten van de noordpool en de ijsberen die met uitsterven worden bedreigt. En vergeten we wat er rond de evenaar gaande is.

In Afrika wonen de Kamba, in Kenia om iets preciezer te zijn. Volgens de economische definitie van het woord leeft een groot deel van de Kamba in de prehistorie. Zij leven van de jacht en kleinschalige landbouw en kunnen niet lezen en schrijven. Sinds de koloniale tijd worden de Kamba geteisterd door grote droogte. Dit wordt verergerd door onze manier van leven. Met onze auto’s en CV’s doden wij de dieren waar de Kamba op jagen en drogen wij het land uit, waar zij op boeren.

Het is alweer een tijdje geleden dat ik de Kamba mocht helpen met het bouwen van een irrigatiedam. Een dam waarachter het water infiltreert in de bodem. Het was fantastisch om te zien met hoeveel gedrevenheid de mienskip zich daar inzette voor deze bescheiden dam. Er werd in de rots gehakt, stenen werden versjouwd en een muur gebouwd. En dat allemaal bij een temperatuur van 40 graden. Alleen haalt dit dammetje niet veel uit, maar in de omgeving worden meer van deze dammen gebouwd. Zo wordt het water in de omgeving vastgehouden en wordt het gebied weer langzaam groen.

Reduzum

Van deze mienskip in Kenia neem ik u mee naar de mienskip van Reduzum. Een paar weken geleden was ik daar op bezoek bij Henk Vellinga, oud PvdA-raadslid in Boarnsterhim. Hij vertelde mij hoe de dorpsmolen een bijdrage levert aan de leefbaarheid en duurzaamheid van het dorp. Zo is uit de opbrengst van de molen een schoolbus betaald, maar wordt er ook geïnvesteerd in andere duurzame technieken. Zo zijn er zonnepanelen op de school gezet, is het dorpshuis geïsoleerd en is er ledverlichting in de dorp geplaatst. Nu is het tijd voor een nieuwe molen. Hoe dat geld wordt opgehaald? Deur aan deur.

Overal op de wereld zetten mienskippen zich in voor hun leefomgeving, met pikhouweel en clipboard. We kunnen het dan hebben over grote doelstellingen, maar het is beter om het te hebben over concrete projecten. Dichtbij, realistisch en betaalbaar. Ook in onze gemeente zet de mienskip zich op deze manier in. In Akkrum-Nes en op De Streek wordt op dit moment bijvoorbeeld gewerkt aan het opzetten van energiecoöperaties. Als we ons best doen dan creëren we zo een lappendeken van projecten, tot in Kenia aan toe. Dat is pas groots!