18 juni 2013

Verkiezingsprogramma “Samen werkt!”

De PvdA Heerenveen heeft een nieuw verkiezingsprogramma voor de komende raadsverkiezingen: “Samen werkt!”. Op de ledenvergadering van 12 juni stemden de leden van de afdeling Heerenveen in met het voorstel van de programmacommissie. Ook werden enkele amendementen aangenomen.

De afgelopen maanden heeft de PvdA Heerenveen het verkiezingsprogramma met diverse betrokkenen en belanghebbenden uit de Heerenveense samenleving  besproken. Werkbezoeken, huis aan huis acties, dorpsbezoeken en consultatierondes leverden waardevolle suggesties op. Deze suggesties en amendementen zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Bekijk ons verkiezingsprogramma “Samen werkt!”