Door op 23 november 2015

Werkbezoek De Vries

Deelnemers uit de PvdA raadsfractie, de statenfractie, het afdelingsbestuur en enkele leden hebben vrijdag 13 november een werkbezoek gebracht aan De Vries Trappen. Het was een nuttig werkbezoek.

De directeur ging in op de geschiedenis van het bedrijf en beschreef het productieproces. Na moeilijke jaren in de crisisperiode trekt de orderportefeuille weer behoorlijk aan. Het personeelsbestand groeit weer (nu ongeveer 75 mensen).

Trappenfabriek de Vries spant zich erg in om de rol van een goede en betrouwbare werkgever inhoud te geven. Zo werkt men bij voorkeur met vaste contracten. Tegenover de grote betrokkenheid van het bedrijf bij de positie van de werknemer staat wel dat van de werknemer een zekere flexibiliteit en betrokkenheid verwacht wordt om pieken in het productieproces op te kunnen vangen. Juist op dat punt wordt de rol van de vakbeweging niet altijd als constructief ervaren.

Het werkbezoek werd afgesloten met een uitgebreide rondleiding door het bedrijf.