Economie

We zorgen voor een aantrekkelijke gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken.

Economische groei creëert banen. Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in onze gemeente.  Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie. Samen met Leeuwarden, Smallingerland, Sûdwest-Fryslân en Heerenveen werken we aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat bijvoorbeeld door een goede bereikbaarheid.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

 • De PvdA wil dat de vrijkomende gelden van het A7 convenant worden aangewend voor acquisitie en accountmanagement om nieuwe (meer) werkgelegenheid naar Heerenveen te krijgen.
 • De basis voor de detailhandel ligt in sterke winkelcentra in het centrum van een dorp, stad of wijk. Hierbij passen geen Mallachtige ontwikkelingen op bedrijventerreinen in onze gemeente of de rest van Friesland.
 • Bij een eventuele uitbreiding van het aantal koopzondagen wordt goed gekeken naar de belangen van alle ondernemers en de positie van werknemers. Daarbij worden ook de vakbonden betrokken.
 • De PvdA wil werken aan een duurzame en voorspoedige economische ontwikkeling. Dat doen we door een actieve en verbindende rol te spelen tussen ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen. We onderzoeken samen met deze partners hoe we dit bestendig vorm geven. We blijven inzetten op de speerpunten die de gemeente kleur en identiteit geven:
  • Sport en zorgeconomie
  • Logistiek en Metaal
  • Nieuwe Energie
  • Toerisme en Cultuur

ZZP’ers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het zijn veelal creatieve ondernemers, onafhankelijk en gedreven. Ze hebben de ruimte zelf keuzes te maken en een eigen invulling te geven aan hun vak. Daarmee vormen ze het potentieel voor vernieuwing en innovatie op de arbeidsmarkt. ZZP’ers zijn echter ook een kwetsbare groep, vaak vakmensen die niet over de volledige breedte van het ondernemerschap voldoende kennis en ervaring in huis hebben. Bovendien is er ook een groep die “gedwongen” als ZZP’er door het leven gaan maar in de praktijk als werknemer moeten worden aangemerkt.

 • De PvdA wil dat de gemeente haar inspanningen verhoogt in het adviseren en ondersteunen van ZZP’ers. We stimuleren en faciliteren de vorming van een platform voor ZZP’ers waar kennis en ervaring uitgewisseld kan worden.
 • Startende ZZP’ers ondersteunen wij. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen.
 • Alle ZZP’ers hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen. Wij vinden dit een belangrijk criterium in aanbestedingsprocedures voor bijvoorbeeld de zorg (thuishulpen, alfahulpen).

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten