Ouderen

Ouderen staan midden in de samenleving. Een groot deel van de ouderen is ook prima in staat voor zichzelf te zorgen mits de omstandigheden dit toelaten. Het zijn namelijk de omstandigheden die bepalen of de ouder wordende mens in onze samenleving in staat wordt gesteld zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA wil niet dat dat de specifieke problemen die ouderen tegenkomen ondersneeuwen. Bij de beleidsvoorbereiding en analyse en/of via de Participatieraad zal hier expliciet aandacht voor moeten zijn. Daarnaast moet de gemeente structureel in gesprek blijven met de COSBO.
  • De PvdA wil dat er meer levensloop bestendige woningen worden gebouwd, zodat het makkelijker wordt om langer thuis te blijven wonen.
  • De PvdA zet zich in voor kwetsbare ouderen. Daarbij kan door ouderen met financiële problemen ook een beroep worden gedaan op inkomensondersteuning.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten